Implanty

stomatologia

Kiedy stosujemy implanty?

  • uzupełnienie brakujących zębów punktowe lub przy całkowitym braku zęba
  • jako filar konstrukcyjny pod mosty, protezy całkowite i częściowe
  • przy braku tolerancji na protezy konwencjonalne
  • w przypadku braku zawiązka lub zawiązków zębów stałych
  • mikroimpanty – pomocniczo jako punk zaczepowy np. w leczeniu ortodontycznym.

W części przypadków istnieją przeciwwskazania dla stosowania implantów np. zaawansowana paradontoza, stany zapalne przyzębia.

Na czym polega zastosowanie implantu?

Zastosowanie implantów umożliwia z dużym powodzeniem odtworzenie funkcjonalności systemu korzeniowego brakującego zęba/zębów. Implant stanowi solidny fundament dla bardzo funkcjonalnych, komfortowych i estetycznych prac protetycznych: koron, mostów, protez częściowych i całkowitych.

Powierzchnia implantu pokryta jest bioaktywną warstwą tlenku tytanu, który stanowi nieszkodliwy materiał biokompatybilny doskonale tolerowany przez organizm człowieka. Blisko 99,5% wszczepów kończy się sukcesem i akceptacją implantu przez organizm. Podstawowym procesem wykorzytywanym w implantacji jest osteointegracja podczas, której dochodzi do zrostu żywej tkanki kostnej z tytanową powierzchnią implantu.

Jak wygląda procedura implantacji?

Zabieg rozpoczyna się od zaplanowania przez chirurga stomatologicznego umiejscowienia implantu. Chirurg podejmując decyzję o umiejscowieniu implantu przeprowadza analizę zdjęć rentgenowskich oraz ocenia grubość i gęstość tkanki kostnej. Uwzględniane są wskazania protetyczne pod planowane uzupełnienia w szczególności parametry biomechaniczne szczęki i żuchwym pod względem sił oddziałujących na implant jakie występować będą po wykonaniu docelowego uzupełnienia protetycznego. W przypadku braku dostatecznych warunków kostnych stosuje się postępowanie przedimplantacyjne i techniki regeneracji kości takie jak podniesienie dna zatoki szczękowej (sinus lift), przeszczepy autogenne lub rozszczepienie wyrostka (bone splitting).

W zależności od konkretnego producenta implantu istnieje ściśle określona procedura wszczepienia implantu. Zastosowanie implantów jedynie renomowanych producentów o udowodnionych i potwierdzonych wieloletnimi badaniami stopnia zrostu tkanki kostnej z powierzchnią implantu gwarantuje blisko 100% powodzenie zabiegu. Niezależnie od użytego systemu zabieg rozpoczyna się od niewielkiego kilkumilimetrowego nacięcia dziąsła i odsłonięciu kości. Następnie wywiercony zostaje precyzyjnie zaplanowany wcześniej otwór (z użyciem dostosowanego do danego implantu narzędzia). Przy użyciu dedykowanego systemowi klucza, implant zostaje wkręcony do odpowiedniej wysokości oznaczonej znacznikiem. Ten etap kończy się zaszyciem implantu pod dziąsłem na kilka miesięcy. Jest to czas niezbędny dla procesu osteointegracji w wyniku którego powierzchnia biokompatybilna implantu zrasta się z żywą tkanką kostną. Po tym okresie następuje ocena skuteczności zabiegu i docelowe uzupełnienie protetyczne.

Czy po zabiegu wszczepienia implantu wyjdę z gabinetu bez zęba?

Nie ma takiej obawy. Na czas niezbędny dla prawidłowego wygojenia implantu lekarz może przygotować koronę tymczasową przyklejaną bądź przykręcaną przez specjalny łącznik. Jest to ważne szczególnie w stosunku do przednich najbardziej widocznych zębów. Głębiej położone, mniej widoczne zęby zazwyczaj pozostawia się bez tymczasowej korony co umożliwia szybsze wygojenie tkanek po implantacji. Implant nie jest wówczas w ogóle widoczny, jest zaszyty pod dziąsłem.

Należy pamiętać, że jest to głównie korona mająca zapewnić estetykę i trzeba zwrócić uwagę aby nie gryźć tym zębem twardych pokarmów. Po kilku miesiącach i całkowitym wygojeniu lekarz montuje koronę ostateczną.

Jaki czas należy przewidzieć na leczenie?

Sam zabieg umieszczenia implantu nie jest długi i trwa około 10-20 minut dla pojedynczego implantu. Po 7 do 10 dniach zdejmowane są szwy. Proces osteointegracji trwa w przybliżeniu dla szczęki 2-3 mieisęcy a dla żuchwy 2-4 miesięcy. W trakcie tego okresu zaleca się przynajmniej 2 wizyty kontrolne.

Zobacz również:

© 2018 Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.