Mosty

stomatologia

Jaką funkcę spełniają mosty?

  • odbudowa jednego lub kilku brakujących zębów
  • stałe uzupełnienia protetyczne
  • zapewniają fizjologiczny rozkład sił żucia

Na czym polega zastosowanie mostów?

Most stanowi trwałe i estetyczne uzupełnienie protetyczne jednego lub kilku położonych obok siebie zębów. Most musi być oparty na przynajmniej dwóch filarach, zamocowanych na oszlifowanych koronach własnych zębów lub na implantach. Pomiędzy filarami występują przęsła – uzupełnienia brakujących zębów, które są połączone z filarami bądź kolejnymi przęsłami za pomocą łączników. Ilość przęseł i filarów czyli rozległość mostu jest ograniczona poprzez występujące siły i możliwość ich rozłożenia na filary. Przyjmuje się że mosty mogą stanowić uzupełnienie luk od 1 do 4 brakujących zębów.

Jak wygląda procedura?

Mosty planowane są indywidualnie dla każdego Pacjenta. Lekarz bierze pod uwagę warunki panujące w jamie ustnej w szczególności możliwość rozmieszczenia filarów lub zastosowania implantów. Wymagana jest obecność odpowiedniej liczby filarów (zębów własnych bądź implantów) dobrej jakości tj. posiadających długie korzenie i mocno osadzonych w zębodołach. Bardzo pomocna w tym zakresie jest diagnostyka radiologiczna. Następnie lekarz przygotowuje punkty podparcia mostu oszlifowując odpowiednio korony zębów przewidzianych pod filary mostu analogicznie jak przy pojedynczych koronach. Jeśli konieczne jest zastosowanie implantów na okres przejściowy wykonuje się most tymczasowy na bazie akrylu. Po tym etapie lekarz wykonuje wyciski protetyczne na podstawie, których w laboratorium protetycznym powstaje ostatecznie most. Materiały stosowane do wykonywania mostów są podobnie jak w przypadku koron. Wykonuje się mosty pełnoceramiczne, mosty metalowe lane, mosty licowane akrylem lub ceramiką.

Jaki czas należy przewidzieć na leczenie?

Pierwsza wizyta 2-5 godzin, wykonanie zdjęć radiologicznych, zaplanowanie mostu przez lekarza, oszlifowanie filarów, wykonanie wycisków protetycznych, wykonaie mostu tymczasowego. Na podstawie wycisków protetycznych w laboratorium powstaje most docelowy 1-4 dni.

Druga krótsza wizyta to zdjęcie mostu tymczasowego i przymiarka docelowego uzupełnienia. Jeśli na tym etapie wszystko jest dopasowane anatomicznie i kolorystycznie a Pacjent czuje się komfortowo z nowym uzupełnieniem następuje zakończenie leczenia i zacementowanie mostu.

Jeśli wymagane jest dopasowanie należy przewidzieć kolejną wizytę za 1-2 dni.

Zobacz również:

© 2018 Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.