Przygotowanie do badań laboratoryjnych

informacje dla pacjenta

Badanie krwi

 • zaleca się pobieranie krwi do badań rutynowych w godz. 7:00 – 10:00 w celu zapewnienia prawidłowej interpretacji wyników badania
 • nie wykonywać badań po forsownym wysiłku i nieprzespanej nocy według obowiązujących zasad
 • przed pobraniem krwi pacjent powinien wypocząć w pozycji siedzącej
 • na czczo – 12 – 14 godzinna przerwa od ostatniego posiłku oraz płynów rano przed badaniem:
 • cholesterol, cholesterol HDL, LDL, glukoza, test tolerancji glukozy, insulina, trój glicerydy, kortyzol, kwas foliowy, ferrytyna, żelazo, fosfor
 • pobrać rano z uwagi na zmienność tych parametrów w ciągu doby
 • Aldosteron, ACTH, Cynk, DHEA, Erytropoetyna, Estrioldid, Fosfor, Hormon wzrostu, FSH, Kortyzol, LH, Miedź, Potas, Prolaktyna, 17 – OH – progesteron, PTH, TSH, Żelazo
 • zalecane pobranie rano na czczo
 • badania układu krzepnięcia (PT, APTT, fibrynogen), AST, ALT, ALP, Białko całkowite, Bilirubina, Kratynina, Kwas moczowy, LDH, Morfologia krwi obwodowej, Mocznik, Magnez, OB, wapń

Badanie ogólne moczu

 • zaleca się pobranie pierwszej porannej próbki moczu do czystego pojemnika, który opisujemy imieniem i nazwiskiem
 • dzień przed badaniem moczu zaleca się powstrzymanie od stosunków płciowych
 • kobiety w czasie menstruacji nie powinny wykonywać badania ogólnego moczu
 • przed oddaniem moczu do badania należy dokładnie umyć narządy sąsiadujące z ujściem cewki moczowej
 • starać się pobrać mocz ze środkowego strumienia (badanie ogólne i posiew) (50 – 100 ml)
 • jeżeli wykonywane badanie jest z drugiej lub następnych próbek moczu proszę podać godzinę oddania moczu

Posiew moczu

 • pojemnik musi być sterylny
 • dokładne umycie narządów płciowych (unikać środków odkażających)
 • oddać mocz ze środkowego strumienia, końcową porcje moczu oddać do toalety zamknąć pojemnik
 • jak najszybciej próbkę moczu dostarczyć do laboratorium
 • Dobową zbiórkę moczu należy przeprowadzić w okresie 24 godzin w następujący sposób
 • pierwszą ranną porcje moczu należy odrzucić, a wszystkie następne łącznie z pierwszą ranną dnia następnego, zbierać do pojemnika i przechowywać w ciemnym chłodnym miejscu
 • po zakończeniu zbiórki i zmierzyć objętość zebranego moczu, wymieszać, odlać porcje około 5 ml i dostarczyć do laboratorium w ciągu 1-2 godziny
 • na zleceniu podać objętość dobową zebranego moczu

Badanie kału

 • wykonuje się po około 4 dniach od ostatniej ejakulacji
 • nasienie oddać drogą masturbacji bezpośrednio do naczyńka (dostępne w laboratorium)
 • jeżeli jest oddane w domu dostarczyć do laboratorium do 45 minut w temperaturze 37OC
 • wpływ na wynik badania może mieć podwyższona temperatura ciała, antybiotykoterapia, spożywanie alkoholu, przemęczenie, zbyt długi czas absencji seksualnej
Uwaga:
 • dopuszcza się pobieranie materiału biologicznego w innych porach dnia niż ogólnie zalecane w zależności od stanu pacjenta i celu wykonywania badania
 • doustny test tolerancji glukozy, test z metoklopramidem, badanie HIV - na te badania wymagane jest skierowanie od lekarza.

Przygotowanie pacjenta do badań

© 2018 Medycyna Specjalistyczna Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.